Privacy verklaring

Amsterdam, 30 november 2020

Sacha Entius is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Sacha Entius verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar/onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar/ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Sacha Entius verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling voor jouw inschrijving of boekbestelling;
  • Verzenden van inspiratie, nieuws, tips en blogs;
  • Bezorging van een boek wanneer je een boek besteld hebt;
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten.

Sacha Entius verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sacha Entius verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat je persoonsgegevens alleen voor het doel worden gebruikt waar wij ze voor hebben ingeschakeld. We werken met WordPress voor onze website. Voor het bezorgen van je boek delen we jouw naam- en adresgegevens met de postbezorger. Voor deelname aan events werken we met Chipta. Voor het verzenden van onze nieuwsbrieven maken we gebruik van MailChimp.

Onze website https://sachaentius.com bevat links naar onze social media pagina’s op Facebook, Instagram en LinkedIn. We zijn niet verantwoordelijk voor (het naleven van) het beleid, de producten of diensten van deze social media platforms. We adviseren je het privacy beleid van Facebook, Instagram en LinkedIn goed door te lezen.

Wijzigingen van website en privacyverklaring 

Wanneer wij onze website aanpassen, zullen wij onze privacyverklaring indien nodig hierop aanpassen. Het is belangrijk om goed op de datum te letten wanneer wij voor het laatst onze privacy verklaring hebben gewijzigd. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sacha Entius en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sachaentius.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Op de kopie van je identiteitsbewijs kun je het Burgerservicenummer (BSN) zwart maken en op de kopie van je paspoort kunt je de strook met letters en cijfers aan de onderzijde zwart maken. Dit ter bescherming van je privacy. Zodra dit in orde is, reageren wij binnen vier weken op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sacha Entius neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Verantwoordelijke: Sacha Entius

E-mail: info@sachaentius.com